INFORMACJE PRAWNE

Dane kontaktowe

MONOSEM
16, rue du Général de Gaulle 79240 Largeasse - FRANCJA

+33549815000

RCS (SIREN) : 303 953 566

Zarządzanie publikacjami

M. David Pe

Kredyty fotograficzne

Wszelkie prawa zastrzeżone
Kredyty fotograficzne: Monosem
Kredyty fotograficzne: Adobestock i Shutterstock

Realizacja

Agence 71 Agence digitale web
2 Grand rue - 79700 MAULEON

Site web : agence71.fr

Hosting witryny

PLANETHOSTER

4416 Louis B.Mayer
Laval (Québec) H7P 0G1
Kanada

Serwer hostowany we Francji

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

1. Oznaczenie

Zwana dalej „stroną internetową” lub „witryną”, strona internetowavaloterra.monosem.fr
Przedsiębiorstwo MONOSEM zwane jest dalej „firmą”

2 Warunki korzystania

Ta strona internetowa podlega prawu francuskiemu.
Sprawdzając tę ​​stronę, zgadzasz się przestrzegać warunków użytkowania, które są wyświetlane w dniu konsultacji.

3. Przedmiot Witryny

Ta strona internetowa zawiera informacje o produktach i usługach firmy. Firma nie może zagwarantować, chociaż dokłada wszelkich starań, doskonałej aktualizacji wszystkich informacji lub wiadomości, które są rozpowszechniane na tej stronie.

4. Dostępność Witryny

Witryna jest witryną e-commerce, której właścicielem i operatorem jest MONOSEM. Witryna jest otwarta dla wszystkich użytkowników sieci internetowej z zasady dostępnej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem przerw, zaplanowanych lub nie, przez MONOSEM lub jej usługodawców, w celu jej konserwacji i/lub bezpieczeństwa lub w przypadku siły wyższej (zgodnie z definicją poniżej).

MONOSEM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, niezależnie od ich charakteru, wynikające z niedostępności Witryny. MONOSEM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w serwisie ze względów technicznych lub handlowych. Jeżeli modyfikacje te nie zmieniają w istotny i negatywny sposób warunków świadczenia usług, klient może zostać poinformowany o dokonanych modyfikacjach, ale nie wymaga się jego akceptacji.

Ponadto strona internetowa została opracowana w taki sposób, aby zapewnić jej użytkownikom jak największą łatwość niezależnie od używanego urządzenia do konsultacji oraz w celu spełnienia wymagań dostępności dla użytkowników Internetu niedowidzących lub korzystających z konsultacji internetowych. Jednakże, pomimo swoich wysiłków, MONOSEM nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za brak dostępu do swojej strony internetowej.

5. Poszanowanie praw własności intelektualnej

Wszystkie elementy serwisu www.monosem.com, w tym dokumenty do pobrania, są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi lub patentami. Są wyłączną własnością MONOSEM. W związku z tym nie możesz w żadnym przypadku i w żaden sposób reprodukować, reprezentować, rozpowszechniać, modyfikować, przekazywać całości lub części jakichkolwiek elementów reprodukowanych na stronie oraz całości lub części strony bez uprzedniej zgody i wyraźnej zgody MONOSEM.
Wszelkie prawa użytkowania są zastrzeżone. Zgodnie z Artykułem L.122-4 Kodeksu Własności Intelektualnej, jakiekolwiek przedstawienie lub powielanie bez wyraźnej zgody, w całości lub w części oraz w jakikolwiek sposób, byłoby niezgodne z prawem i stanowiłoby naruszenie podlegające karze na mocy Artykułów L. 335-2 i przepisów kodeksu własności intelektualnej.

6. Linki internetowe

Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych. Te strony internetowe są niezależne od MONOSEM, który nie publikuje ani nie kontroluje źródeł i treści tych stron ani ich linków do innych stron.
Linki do tych stron w żaden sposób nie stanowią aprobaty, zatwierdzenia lub poparcia przez MONOSEM zawartości tych stron. MONOSEM nie ponosi zatem odpowiedzialności za treści, produkty, usługi, reklamy, pliki cookie lub inne elementy tych stron, jak również za jakiekolwiek szkody lub straty, udowodnione lub domniemane, następcze lub związane z wykorzystaniem tych informacji, usług lub danych dostępnych na tych stronach

7. Odpowiedzialność

MONOSEM, jego kadra zarządzająca ani pracownicy nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z połączenia z tą stroną. MONOSEM zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia lub nawet przerwania dystrybucji całości lub części tej strony, a w szczególności linków do innych stron i/lub wymiany między odwiedzającymi, które mogą być rozpowszechniane.
Odwiedzający zgadzają się nie wprowadzać dobrowolnie lub nawet mimowolnie wirusów lub plików jakiegokolwiek rodzaju, które mogą zakłócić działanie witryny; w takim przypadku tylko oni wzięliby na siebie pełną odpowiedzialność. W duchu szacunku dla wszystkich, firma będzie ścigać nieuczciwych odwiedzających.

8. Zbieranie informacji statystycznych dotyczących nawigacji

MONOSEM stosuje tę samą politykę zarządzania danymi osobowymi i plikami cookie, co jej firma macierzysta John Deere. Z polityką ochrony danych firmy John Deere można zapoznać się, klikając łącze „Ochrona danych prywatnych” na stronie głównej witryny internetowej MONOSEM.

9. Ewolucja Regulaminu

Biorąc pod uwagę możliwe zmiany strony internetowej, przepisy prawne dotyczące handlu elektronicznego oraz ograniczenia technologiczne, niniejsze ogólne warunki mogą być dowolnie modyfikowane przez firmę. Przystąpienie umowne do ogólnych warunków sprzedaży następuje w momencie sprzedaży, a następnie automatycznie uwzględnia ich postanowienia.

10. Lokalizacja prawna

Lokalizacja firmy ma pierwszeństwo i skłania do prawnego miejsca rozstrzygania sporów w Sądzie Handlowym w Paryżu.