POLITYKA PRYWATNOŚCI I
POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Ochrona danych

Monosem bardzo poważnie traktuje prywatność danych i zobowiązuje się do bezpiecznego gromadzenia, przetwarzania, utrzymywania i udostępniania danych.
Monosem może wymagać gromadzenia i przechowywania pewnych danych o Tobie, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz, w stosownych przypadkach, innych informacji. Czasami możemy również potrzebować udostępnić Twoje dane naszym zaufanym partnerom, takim jak nasi przewoźnicy i inni dostawcy usług używanych w związku z naszą działalnością.
Jako spółka zależna należąca w całości do John Deere, firma Monosem jest wspierana przez firmę John Deere, której zarządzanie i wsparcie musimy zapewnić, aby zapewnić pełną zgodność z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

 

Oświadczenie o ochronie danych osobowych firmy Monosem

Aby przeczytać najnowszą wersję naszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych kliknij tutaj..

 

Pełna polityka dotycząca danych

Aby zapoznać się z naszą najnowszą wersją polityki dotyczącej danych osobowych kliknij tutaj..

 

Kontrolerzy danych zawierają :

 

Nazwa Contact Information Responsibility
Compagnie Commerciale
Ribouleau
SAS
15 rue Beaujon -
75008 Paris - FRANCE
Business activities in EU28 and other export countries


"Dochodzenie swoich praw"

Informacje kontaktowe
15 rue Beaujon – 75008 Paryż – Francja
Odpowiedzialność
Działalność gospodarcza w UE28 i innych krajach eksportowych
Masz prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, poprosić nas o sprostowanie lub usunięcie danych osobowych lub skorzystać z innych przysługujących Ci praw w zakresie ochrony danych. Masz również prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego. W szczególności organ nadzorczy państwa członkowskiego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca, w którym zaistniała skarga.
Więcej informacji o celach, odbiorcach, przysługujących prawach i sposobach wykonywania tych praw można znaleźć w zakładce 'Twoje prawa dotyczące Twoich danych'.

 

Gromadzenie i wykorzystywanie danych:

Monosem zbiera dane z różnych powodów i zastosowań. Poniżej znajdziesz więcej szczegółów na temat tego, w jakich celach i jak te dane są zbierane.

Konto on-line
Konto klienta
Rubrique « Sekcja „Skontaktuj się z nami” i prośba o katalogi

 

Gromadzenie i wykorzystywanie danych do internetowego konta klienta:

Compagnie Commerciale Ribouleau SAS, 15 rue Beaujon, 75008 Paryż, Francja, gromadzi i przetwarza dane osobowe [uzyskane bezpośrednio od Ciebie i Twoich działań z nami – w tym między innymi imię, nazwisko i adres e-mail].
Wykorzystujemy te dane osobowe, aby umożliwić nam założenie konta internetowego na stronie internetowej Monosem, która umożliwi Ci korzystanie z funkcji zamawiania online.
Przetwarzamy te dane osobowe na podstawie umowy lub uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na żądanie, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do dłuższego ich przechowywania.
Jeśli Twoje dane osobowe są przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i nie są zatwierdzone przez EOG z innymi przepisami i zapewniają mniejszą ochronę (w tym Stany Zjednoczone Ameryki), w takim przypadku Monosem i John Deere stosują mechanizmy transferu, takie jak nasze klauzule umowne, standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, wiążące reguły korporacyjne lub samocertyfikującą się ochronę prywatności firmy amerykańskiej, jeśli istnieje.
Masz prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, poprosić nas o sprostowanie lub usunięcie danych osobowych lub skorzystać z innych przysługujących Ci praw w zakresie ochrony danych. Masz również prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego. W szczególności organ nadzorczy państwa członkowskiego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca, w którym zaistniała skarga. Więcej informacji na temat celów, odbiorców, dostępnych praw i sposobu korzystania z tych praw można znaleźć na stronie johndeere.com/privacy.

 

Collecte et utilisation de données pour les comptes clients:

Compagnie Commerciale Ribouleau SAS, 15 rue Beaujon, 75008 Paryż, Francja, gromadzi i przetwarza dane osobowe [uzyskane bezpośrednio od Ciebie i Twoich działań z nami – w tym między innymi imię, nazwisko i adres e-mail].
Wykorzystujemy te dane osobowe, aby umożliwić nam nawiązanie, rozwój i utrzymanie relacji handlowych.
Przetwarzamy te dane osobowe na podstawie umowy lub uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na żądanie, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do dłuższego ich przechowywania.
Jeśli Twoje dane osobowe są przekazywane do krajów spoza EOG i nie są zatwierdzone przez EOG z innymi przepisami i zapewniają mniejszą ochronę (w tym Stany Zjednoczone Ameryki), w takim przypadku Monosem i John Deere stosują mechanizmy transferu, takie jak nasze klauzule umowne, standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, wiążące reguły korporacyjne lub samocertyfikującą się ochronę prywatności firmy amerykańskiej, jeśli istnieje.
To jest skrócone oświadczenie o ochronie prywatności. Więcej informacji na temat celów, odbiorców, praw podmiotów danych i innych kwestii można znaleźć w naszym szczegółowym oświadczeniu o ochronie prywatności dostępnym pod adresem johndeere.com/privacy.

 

Gromadzenie i wykorzystywanie danych na stronie « Skontaktuj się z nami » i naszych « eKatalogach »:

Compagnie Commerciale Ribouleau SAS, 15 rue Beaujon, 75008 Paris, France, collecte et traite les données personnelles [obtenues directement de vous et de vos activités avec nous - y compris, mais sans s'y limiter, prénom, nom et adresse email].
Compagnie Commerciale Ribouleau SAS, 15 rue Beaujon, 75008 Paryż, Francja, gromadzi i przetwarza dane osobowe [uzyskane bezpośrednio od Ciebie i Twoich działań z nami – w tym między innymi imię, nazwisko i adres e-mail].
Do podania żądanych informacji potrzebujemy Twojego adresu e-mail i/lub danych kontaktowych. Przetwarzamy te dane osobowe w celu odpowiedzi na zapytania za pośrednictwem naszej strony internetowej „Skontaktuj się z nami” lub dostarczenia „katalogu elektronicznego na żądanie” w zależności od marki i modelu, o który prosisz. Przetwarzamy te dane osobowe na podstawie umowy (realizacja zapytania o katalog) lub prawnie uzasadnionych interesów (o ile nie jest to konieczne do zawarcia umowy - udostępnienie katalogu) oraz próśb o kontakt online zgodnie z Art. 6 ust. ) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na żądanie, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do dłuższego ich przechowywania.
Zebrane dane osobowe wykorzystujemy w celu udzielenia odpowiedniej odpowiedzi na prośbę o informacje lub zapewnienia obsługi klienta. Ujawniamy dane osobowe, jeśli jest to konieczne do realizacji dowolnej transakcji, o którą prosiłeś lub autoryzowałeś, lub aby dostarczyć Ci produkt lub usługę. Na przykład: żądanie informacji o dostarczeniu produktu może wymagać informacji od przewoźnika.
Jeśli Twoje dane osobowe są przekazywane do krajów spoza EOG i nie są zatwierdzone przez EOG z innymi przepisami i zapewniają mniejszą ochronę (w tym Stany Zjednoczone Ameryki), w takim przypadku Monosem i John Deere stosują mechanizmy transferu, takie jak nasze klauzule umowne, standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską, wiążące reguły korporacyjne lub samocertyfikującą się ochronę prywatności firmy amerykańskiej, jeśli istnieje.
Masz prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, poprosić nas o sprostowanie lub usunięcie danych osobowych lub skorzystać z innych przysługujących Ci praw w zakresie ochrony danych. Masz również prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego. W szczególności organ nadzorczy państwa członkowskiego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca, w którym zaistniała skarga. Więcej informacji na temat celów, odbiorców, dostępnych praw i sposobu korzystania z tych praw można znaleźć na stronie johndeere.com/privacy.

Lista plików cookie: