WYSIEW ZBÓŻ

Liczne doświadczenia przeprowadzone przez producentów materiału siewnego wskazują na ogromne znaczenie umieszczenia ziarna w glebie, zwłaszcza w przypadku zbóż.
Rozwój związany z pieleniem wskazuje tendencję na zwiększanie rozstawów między rzędami.
Nasze doświadczenie i uniwersalność aparatu rozdzielającego ziarno, by wysiewać zboża.

ZALETY PUNKTOWEGO WYSIEWU ZBÓŻ

 • Regularna odległość między ziarnami
 • Regularna głębokość siewu
 • Docisk
 • Dynamika wschodów

 • Optymalizacja zabiegów pielęgnacyjnych na zbożach

 • Oszczędność na materiale siewnym
 • Zmniejszenie ingerencji pasożytów i wylegania zbóż

 • Mniejsza wrażliwość na odchwaszczanie mechaniczne (chwastownikiem)
 • Rozstaw między rzędami najbardziej dostosowany do pielenia
Ilustracja krzywe wydatku

Zysk na wydajności i/lub marży netto

Ilustracja krzywe wydatku

Zysk na wydajności i/lub marży netto

DANE TECHNICZNE

 • Rozstaw między rzędami od 25 cm
 • Sekcja wysiewająca Monoshox NG Plus M lub NG Plus 4
 • Wąski zbiornik na ziarno, wąskie koła boczne i wąski tylny blok ugniatający
 • Nie trzeba kalibrować ziarna

PRZYKŁAD SIEWU

 • Data siewu: 26/10
 • Uprawa: Pszenica hybrydowa
 • Rozstaw między rzędami: 25 cm
 • Obsada: 80 ziaren/m²

ble au 9 novembre

9 listopada

ble au 9 novembre

ble au 9 novembre

22 marca

ble au 9 novembre

ble au 9 novembre

13 czerwca

ble au 9 novembre

JEDEN SIEWNIK DLA WSZYSTKICH WASZYCH UPRAW

Konfiguracja 17 rzędów o rozstawie 25 cm

Rozstaw między rzędami 25 cm: Pszenica, Jęczmień…

Konfiguracja 17 rzędów o rozstawie 50 cm

Rozstaw między rzędami 50 cm: Burak, Słonecznik, Rzepak…

Konfiguracja rzędów

Twin Row 75 cm: Kukurydza

PIELNIK MULTICROP COMPACT

 • Rozstaw między rzędami od 18 cm
 • Wąskie koło przednie (380x65mm) z układem szybkiej regulacji głębokości roboczej
 • Wąska, kompaktowa sekcja pieląca dla zapewnienia wysokiej precyzji podczas pielenia oraz doskonałego kopiowania terenu
 • Ramiona równoległoboczne na pierścieniach umożliwiające intensywne użytkowanie na wielkich obszarach
 • Od 1 do 3 narzędzi roboczych (lemiesze typu gęsiostópka, serca, ostrza Planet, Lelievre,…)
 • Tylny wspornik dla wyposażeń opcjonalnych (gwiazdy pielące, zagarniacze palczaste, zgrzebło palczaste, talerze podsypujące,…)

 • Hydrauliczne unoszenie sekcji pielących kompatybilne z automatyką wykorzystującą sygnał GPS (opcja)

 • Rozstaw między rzędami od 18 cm
 • Wąskie koło przednie (380x65mm) z układem szybkiej regulacji głębokości roboczej
 • Wąska, kompaktowa sekcja pieląca dla zapewnienia wysokiej precyzji podczas pielenia oraz doskonałego kopiowania terenu
 • Ramiona równoległoboczne na pierścieniach umożliwiające intensywne użytkowanie na wielkich obszarach
 • Od 1 do 3 narzędzi roboczych (lemiesze typu gęsiostópka, serca, ostrza Planet, Lelievre,…)
Siewnik widok z przodu
 • Tylny wspornik dla wyposażeń opcjonalnych (gwiazdy pielące, zagarniacze palczaste, zgrzebło palczaste, talerze podsypujące,…)

 • Hydrauliczne unoszenie sekcji pielących kompatybilne z automatyką wykorzystującą sygnał GPS (opcja)