WYBÓR PODSIEWACZA MONOSEM

OZNACZA…

WSZECHSTRONNOŚĆ
WSCHODY
INTELIGENCJA
WSZECHSTRONNOŚĆ

NAJWYŻSZĄ UNIWERSALNOŚĆ

Wszechstronność Monosem służy dywersyfikacji Twoich działań, ochronie bioróżnorodności i zachowaniu kapitału glebowego. Podsiewacz nawozów Monosem jest najlepszym narzędziem do odchwaszczania, eliminowania zaskorupienia, a nawet lokalizowanego podsiewania nawozem.

WSCHODY

JAKOŚĆ WSCHODÓW

Idealne rozwiązanie wspierające rozwój Twoich upraw, nawożenie ma wiele zalet, zarówno ekonomicznych, jak i agronomicznych. Stosowanie podsiewacza nawozów Monosem umożliwia szybkie i jednorodne wschody upraw w celu uzyskania optymalnych plonów.

INTELIGENCJA

INTELIGENCJA

W globalnym kontekście ochrony gleby i wdrażania coraz bardziej korzystnych praktyk rolniczych, zespoły Monosem mobilizują się, aby zaoferować rozwiązania, które łączą wydajność, prostotę i trwałość. Ta inteligencja, służąca zarówno użytkownikowi, jak i środowisku, materializuje się w certyfikatach AEF ISOBUS UT, TC-BAS.

Précédent
Suivant

WSZYSTKIE NASZE PRECYZYJNE PODSIEWACZE NAWOZÓW

Wszystkie okazje do uzyskania lepszej wydajności są dobre do wykorzystania

Zdjęcie podsiewacza czołowego

PODSIEWACZ

Jakość Monosem na rzecz podsiewania nawozem

MONOSEM TO TAKŻE…

UNIKALNE DOŚWIADCZENIE

Ponieważ Monosem to mężczyźni i kobiety, którzy mają jedną wolę:
Towarzyszenie Ci w celu waloryzacji pełnego potencjału Twoich upraw.

Na przestrzeni pokoleń nasze usługi i nieustające wsparcie dla rolników dowiodły swojej skuteczności.
Ponieważ zakup pielnika Monosem oznacza wybór porady, ekspertyzy, wysłuchania i reagowania.
Nie trać ani sekundy, wybierz również wydajność Monosem.

 

 • ZAUFANIE
  i BLISKOŚĆ
 • AKCJA
  REAKCJA!
 • SPRAWDZONY
  W CZASIE
 • ZAUFANIE
  i BLISKOŚĆ
 • AKCJA
  REAKCJA!
 • SPRAWDZONY
  W CZASIE

GDZIE I JAK KUPIĆ PODSIEWACZ NAWOZÓW MONOSEM

WE FRANCJI I NA ŚWIECIE

Niezależnie od tego, czy chcesz kupić pielnik we Francji, czy na świecie,
Monosem dysponuje bardzo dużą siecią sprzedaży na całym świecie.

étape 1

ETAP 1

KONTAKT
Z DYSTRYBUTOREM MASZYN MONOSEM

Nasze pielniki są dostępne w ponad 50 krajach na całym świecie.
W celu zakupienia pielnika najprościej jest nawiązać kontakt z jednym z naszych dystrybutorów.

Nasi dystrybutorzy

étape 1

étape 2

ETAP 2

WSPARCIE
I DORADZTWO SPRZEDAWCY

Każdego roku Monosem przeprowadza szkolenia ponad 200 sprzedawców i techników z sieci dystrybucyjnej.
W ten sposób zapewniamy wydajność sprzedawców i techników w zakresie maszyn Monosem.

étape 2

si nécessaire

JEŚLI POTRZEBA

WSPARCIE
INSPEKTORA TECHNICZNO-HANDLOWEGO

Jeśli dystrybutor ma taką potrzebę, może skontaktować się z inspektorem techniczno-handlowym Monosem z wybranego sektora, aby uzyskać wsparcie.
Inspektorzy wspierają Waszego dystrybutora.

si nécessaire

étape 4

ETAP 4

DOSTAWA
DO DYSTRYBUTORA

Jeszcze trochę cierpliwości, podsiewacz nawozów jest już prawie u Ciebie!

étape 4

étape 5

ETAP 5

PIERWSZE URUCHOMIENIE
PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO TECHNIKA DYSTRYBUTORA

Zachęcamy każdego sprzedawcę Monosem do pomocy w uruchomieniu Twojego pielnika Monosem.
Jeśli czuje taką potrzebę, może również skontaktować się z inspektorem technicznym Monosem ze swojego sektora.

étape 5

étape 6

ETAP 6

PRACA
TWOIM PODSIEWACZEM NAWOZÓW

Nadszedł czas, by wykorzystać potencjał z Twoich upraw.

étape 6

CZY JESTEŚ ZAINTERESOWANY(A) ?

Nie trać ani sekundy