ŁĄCZNOŚĆ VALOTERRA

Uzyskaj dostęp do nowego poziomu usług w zarządzaniu swoją działalnością uprawową

Zdjęcie ilustrujące Monosem TC Geo

MONOSEM TC-GEO

Zdjęcie ilustrujące Monosem TC Geo

Dobra dawka w dobrym miejscu !

Znajdujemy się na nowym poziomie wysokiej precyzji na rzecz oszczędności nakładów, optymalizacji wydajności i ochrony środowiska !

Rzeczywiście był czas, kiedy zmienne dawkowanie według map aplikacyjnych było realizowane na całej szerokości maszyny, w tym
przypadku siewnika.

ValoTerra pozwala przeprowadzić to z większą precyzją.

Odtąd istnieje możliwość podzielenia szerokości roboczej do 4 grup sekcji wysiewających, aby jak najdokładniej przeprowadzić zmienne dawkowanie podczas siewu.

MONOSEM TC-SC

Monosem TC-SC

Bez nakładek !

Wyeliminowanie nakładających się przejazdów, ograniczenie ilości środków do nawożenia, ułatwienie kolejnych operacji uprawowych… tyle inteligentnych rozwiązań na rzecz pragmatyzmu operacyjnego i Eko-Odpowiedzialności !

Zarządzanie przejazdami na polu stało się powszechne. Oprócz oszczędności na materiale siewnym i ponoszonych nakładach pozwala w szczególności na znacznie lepsze zarządzanie późniejszymi zabiegami pielęgnacyjnymi pielnikami.

Technologia Isobus siewnika ValoTerra umożliwia automatyczne zarządzanie sekcjami z wykorzystaniem sygnału GPS, do 24 rzędów..

Wyświetlacz na terminalu zapewnia dobry wgląd w pracę siewnika dzięki kolorom symbolizującym stan sekcji wysiewających i tekstury w celu ułatwienia czytelności. Finalnie, w przypadku rozłączenia siewu na danym rzędzie, emitowany jest dźwięk, aby przyciągnąć uwagę operatora.

Monosem TC-SC

SEEDSTAR M

Siewnik ValoTerra z Monosem w tle

Siewnik precyzyjny ValoTerra posiada oprogramowanie do sterowania i monitorowania operacji siewu, które spełnia standard Isobus. Dzięki temu możliwe jest sterowanie siewnikiem za pomocą terminala
zgodnego z normą Isobus, takiego jak konsole Monosem Touch Pro, Touch i Touch Mini.

To proste i intuicyjne oprogramowanie pozwala użytkownikom konfigurować i kontrolować dystrybucję nasion, a także wyświetlać jakość siewu w czasie rzeczywistym.

Od teraz czerp przyjemność z kontrolowania i monitorowania swojej pracy, korzystając z ergonomicznego oprogramowania z większą ilością dostępnych informacji.

Siewnik ValoTerra z Monosem w tle

Podstawowe funkcje oprogramowania ValoTerra :

 • Ścieżki technologiczne
 • Obsada docelowa
 • Rzeczywista obsada
 • Prędkość robocza
 • Wskaźnik napełnienia zbiornika
 • Monitorowanie precyzji siewu (współczynnik odległości między ziarnami)
 • Wizualizacja jakości podziału ziarna (niedobory, nadmiary ziarna)
 • Kontrola obsady, dawki nawozów i mikrogranul z poziomu terminala
 • Biblioteka ustawień dla wszystkich wejść (kalibracja produktu zapisywana jest w
  oprogramowaniu)
 • TC-GEO (zmienne dawkowanie) i TC-SC (kontrola sekcji) kompatybilne dla wszystkich
  stosowanych produktów - Ścieżki technologiczne

Oprogramowanie ValoTerra gwarantuje nowy wymiar usług, które z przyjemnością odkryjesz w dalszej części tej strony.

APLIKACJA MONOSEM PLUS

Makieta aplikacji na urządzenia przenośne

Za pomocą aplikacji Monosem Plus, steruj podziałem ziarna i kalibracją sekcji wysiewających na swoim smartfonie... poza kabiną.

Kontrola w zasięgu ręki i wzroku za pomocą smartfona

Wreszcie komfort obsługi zgodnie z wymaganiami, dzięki nowej aplikacji Monosem Plus.

Zainstalowana na smartfonie aplikacja, Monosem Plus pozwala kontrolować każdy aparat rozdzielający ziarno.

modul WDS* (Wireless Data Server), czyli bezprzewodowy serwer danych, dodany do architektury siewnika umożliwia diagnostykę każdego rzędu** z telefonu komórkowego poprzez « Wi-Fi direct ».

 

* Dostępny teraz z terminalem Isobus Touch Pro
** Aplikacja Monosem Plus dostępna w 2022 tylko do sterowania aparatami rozdzielającymi ziarno.

Remote Display Access

Obraz EP3 Remote Display Acces ValoTerra

Pozostań na łączach nawet będąc daleko !

Co może być bardziej praktycznego i bardziej uspokajającego niż posiadanie stałego zdalnego dostępu do newralgicznego układu siewnika ?

Technologia ta jest możliwa dzięki opcjonalnemu montażowi modułu MTG (Modular Telematic Gateway), który będzie przekazywał dane przez sieć komórkową.

Osiąga się to dzięki rozwiązaniu Monosem RDA (Remote Display Access).

Zdalne uaktualnianie
Dostępność modułu MTG (Modular Telematic Gateway) na siewniku umożliwia również zdalne zarządzanie wszelkimi czynnościami konserwacyjnymi na maszynie oraz pobieranie aktualizacji.

Cloud Myjohndeere.com

Cloud Chmura Myjohndeere

Chmura dostępna dla wszystkich i wszędzie !
Chmura Myjohndeere.com umożliwia przechowywanie zarówno danych dotyczących zarządzania polami, jak i danych sprzętu Monosem.
Ta chmura jest rzeczywiście dostępna dla każdego! Każdy może założyć konto, zarejestrować się i korzystać z tej platformy przechowującej dane za darmo.

1- Dwie uzupełniające się aplikacje... i jakże wyjątkowe !

Umieszczona w witrynie Myjohndeere.com aplikacja Operations Center pozwoli Wam zarządzać dokumentacją danych agronomicznych Waszych pól.
Jednocześnie JDLink to aplikacja, która oferuje rozwiązania do zarządzania technicznego dla sprzętu Monosem.

2- Dwustronna interakcja dla komfortu i spokoju !

Rolnictwo precyzyjne według Monosem to nie tylko skupienie się na gromadzeniu danych agronomicznych, ale także przywiązywanie dużej wagi do interakcji między sprzętem a jego właścicielem.

Ponieważ to również ta interakcja będzie źródłem optymalizacji ustawień, zarządzania witryną i redukcji kosztów utrzymania.

To precyzyjne rolnictwo według Monosem kładzie nacisk na dwukierunkową komunikację między maszyną a chmurą, a tym samym właścicielem.

Dwukierunkowa komunikacja zapewni Ci komfort użytkowania wykraczający poza konwencjonalne rozwiązania rolnictwa precyzyjnego, jednocześnie umożliwiając zwiększenie wydajności.

Interakcja dwukierunkowa widok na pola z loty ptaka

3- JDLink, na rzecz technicznego zarządzania Twoimi maszynami Monosem

Jeśli parametry techniczne Waszego sprzętu, takie jak numer seryjny, nazwa, konfiguracja, ustawienia są zarejestrowane w JDLink, system oferuje Wam znacznie więcej.

Zdjęcie ilustrujące Monosem JD Link

Przenoszenie danych technicznych siewnika… oko na siewnik w czasie rzeczywistym !

Tutaj przesyłanie informacji technicznych, takich jak komunikaty alarmowe, plan konserwacji i dane lokalizacyjne, będzie odbywać się w czasie rzeczywistym dzięki opcjonalnemu modułowi MTG (Modular Telematic Gateway) zainstalowanemu na siewniku.

PRZEMYŚLANE ROZWIĄZANIE OFERUJĄCE
MNÓSTWO MOŻLIWOŚCI

 • Śledź lokalizację swojego sprzętu w czasie rzeczywistym
 • Zobacz historię przejazdów
 • Otrzymuj wiadomości alarmowe przez e-mail lub sms w przypadku wykrycia anomalii technicznej, dzięki systemowi ostrzegania DTC (Data Trouble Code)
 • Bądź informowany w czasie rzeczywistym o przekroczeniu przez siewnik obszaru, dla którego sam określisz granice
 • Otrzymuj alerty, gdy siewnik jest używany poza przedziałem czasowym, który wcześniej określiłeś
 • Otrzymuj zalecenia dotyczące konserwacji swojego sprzętu
 • Wreszcie, każdą aktualizację oprogramowania siewnika można przeprowadzić zdalnie, gdy tylko wyrazisz zgodę na dostęp do swojego wsparcia technicznego.
Zdjęcie ilustrujące Monosem JD Link

4- Operations Center, na rzecz dokumentacji danych agronomicznych

Jeśli parametry techniczne Waszego sprzętu, takie jak numer seryjny, nazwa, konfiguracja, ustawienia są zarejestrowane w JDLink, system oferuje Wam znacznie więcej.

Ręczny transfer za pomocą pamięci przenośnej USB

Ręczne przenoszenie danych z terminala dowolnego ciągnika do Centrum Operacyjnego za pomocą pamięci USB (wymagane tylko: posiadanie portu USB w terminalu).

Wykorzystanie punktu hotspot Wifi

Działanie będzie łatwe, jeśli będziecie posiadać w wyposażeniu terminal Monosem Touch Pro lub
terminal John Deere 4640. Gdy tylko znajdziecie się w pobliżu hot spotu Wifi, Wasze dane zostaną
automatycznie przesłane do chmury.

Dla każdego innego komputera pokładowego innych ciągników istnieją rozwiązania łączące klucz USB MDT (Mobile Data Transfer) powiązany ze smartfonem, na którym zainstalowano aplikację WDT (Wireless Data Transfer).

Przenoszenie danych do chmury w czasie rzeczywistym

To znakomite rozwiązanie, gdy Twój ciągnik lub terminal jest wyposażony we własny moduł MTG
(Modular Telematic Gateway).

Nasz system jest otwarty i pozostawia wiele rozwiązań dostosowanych do każdego !

Poza możliwością rejestrowania ogólnych informacji o klientach i polach, Centrum Operacyjne jest doskonałym narzędziem do dokumentacji, mapowania i śledzenia.

Dwustronna interakcja dla komfortu i spokoju !

Znajdziecie tutaj między innymi odmianę ziarna, docelową obsadę, rzeczywistą obsadę, współczynnik podziału ziarna, odstępy między wysiewanym ziarnem wraz ze współczynnikiem odchylenia oraz prędkość jazdy.

Należy pamiętać, że przetwarzanie danych w Centrum Operacyjnym nie ogranicza się tylko do jednego koloru ciągnika.

Istnieją rozwiązania umożliwiające eksport danych, stosowanie map aplikacyjnych w siewnikach Monosem, o ile ciągnik jest odpowiednio wyposażony.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z dystrybutorem Monosem.

Widok na ekran "Operation Center"