Przejdź do zawartości

FertiSmart & MicroSmart

sierpień 2022

FERTISMART : zrewolucjonizuj podsiewanie nawozem

boitier-ferti

Nowy podsiewacz nawozów FertiSmart wykorzystuje inteligencję pokładową. Jego konstrukcja oparta na rowkowych wałkach dozujących umożliwia liniową dystrybucję szerokiej gamy nawozów (od 18-46 po mocznik i granulaty organiczne), również na zboczach. Tworzące go inteligentne silniki MSM (Monosem Smart Motors) umożliwiają indywidualne sterowanie dozownikami i łatwy demontaż bez użycia narzędzi. Dozowniki są łatwo dostępne, a każdy z nich może być odizolowany za pomocą zasuwki.
Podsiewacz nawozów FertiSmart uosabia przyszłość nawożenia poprzez wprowadzanie nawozu do gleby. Jego precyzyjna aplikacja ogranicza ulatnianie się nawozów i redukuje emisję gazów cieplarnianych nawet o 80%.
Podobnie jak wszystkie ustawienia nowej sekcji wysiewającej ValoTerra, konserwacja, kalibracja i konserwacja są łatwiejsze dzięki ergonomicznym ustawieniom: silnik można zablokować wykonując jedną czwartą obrotu. Możliwe jest również wybranie 3 krzywych natężenia przepływu dla każdego dozownika za pomocą jednej dźwigni.

MICROSMART : Precyzyjne zarządzanie mikrogranulatami

boitier-micro

Nowy aplikator do mikrogranulatów MicroSmart wyróżnia się jako najnowocześniejsze urządzenie w ultraprecyzyjnym rolnictwie. Jest wydajny, precyzyjny i ekologiczny! Dzięki jednemu dozownikowi w rzędzie i aplikowaniu różnymi drogami produkty są dozowane tak precyzyjnie, jak to możliwe na całej szerokości siewnika, aby dostosować się do specyfiki każdej uprawy. Aplikator do mikrogranulatów MicroSmart umożliwia równoczesną dystrybucję produktów mikrogranulowanych i nawozów mikrogranulowanych w celu ochrony i stymulacji wzrostu upraw. Liczba przejazdów jest w ten sposób mocno zmniejszona i aktywnie przyczynia się do ograniczenia wpływu siewu na środowisko.
Innowacyjna konstrukcja MicroSmart zapewnia ochronę bliżej nasion, zwłaszcza za pomocą środków owadobójczych. Podobnie jak zbiorniki na ziarno sekcji wysiewającej ValoTerra, zbiorniki MicroSmart o pojemności 20 litrów gwarantują dużą autonomię. Podjęto jeszcze jeden krok, zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska, jak i bezpieczeństwa użytkownika, polegający na transporcie grawitacyjnym środków mikrogranulowanych !

dowiedzieć się więcej
aktualności

ValoTerra MultiSlide

Więcej informacji

Monosem Eternity

Więcej informacji

ValoTerra Ultimate – ASG

Więcej informacji

Wprowadzenie na rynek nowego siewnika ValoTerra

Więcej informacji

NOWA APLIKACJA MONOSEM PLUS

Więcej informacji

APARAT ROZDZIELAJĄCY ZIARNO VALOTERRA

Więcej informacji

SmartAccess

Więcej informacji