Przejdź do zawartości

ValoTerra Ultimate – ASG

listopad 2022

ValoTerra Ultimate, Uwolnijcie się od ograniczeń prędkości

Dzięki nowemu szczotkowemu układowi wspomagającemu wysiew ziarna siewnik Valoterra Ultimate zapewnia najlepszą równomierność i głębokość siewu, aby uzyskać szybkie i jednorodne wschody w zakresie prędkości wysiewu od 0,2 do 18 km/h.

ASG

Active Seed Guidance (ASG) – Aktywne Prowadzenie Ziarna

Najlepsze wschody na każdej prędkości! Nowy układ ASG towarzyszący ziarnu został opracowany w oparciu o koncepcję zerowej grawitacji!

Precyzyjne siewniki punktowe pracujące na dużej prędkości roboczej muszą stawić czoła wymaganiom związanym z dawkowaniem podsiewacza nawozów, z różnorodnością wysiewanych upraw oraz wydajności na małej i średniej prędkości roboczej! Dzięki siewnikowi ValoTerra Ultimate można pokonać te przeszkody, by uzyskać najlepsze wschody:

 • WYDAJNOŚĆ NA NISKIEJ, ŚREDNIEJ I DUŻEJ PRĘDKOŚCI: Układ ASG umożliwia wysiew od 0,2 do 18 km/h!
 • UNIWERSALNOŚĆ WYSIEWU: Przestawienie z układu ASG na rynienkę zsypową w celu uzyskania możliwości wysiewu różnych upraw.
 • WYSOKA WYDAJNOŚĆ W NAWOŻENIU: Dozownik podsiewacza FertiSmart dostarcza do 450 kg/ha!

ASG

W SERCU INNOWACJI ASG

Układ towarzyszący ziarnu, który dostosowuje się do Waszych prędkości siewu…

Système ASG
 • 1- PODCIŚNIENIOWY APARAT ROZDZIELAJĄCY ZIARNO :

Podciśnieniowy układ rozdzielający ziarno to gwarancja precyzji i uniwersalności w wysiewach.
Gładkie tarcze wysiewające, opatentowana wkładka i napęd elektryczny aparatu rozdzielającego ziarno umożliwiają wysoką precyzję na wysokiej prędkości roboczej.

 • 2- KOŁO ZASILAJĄCE Z OTWORAMI (patent Monosem):

Koło zasilające z otworami umożliwia odbiór ziarna przed dostaniem się go na szczotkę za pomocą układu dołączonych prętów.

 • 3- PASEK Z POZYTYWNYM NAPĘDEM (patent Monosem):

Zintegrowanie rowków na pasku szczotki umożliwia zoptymalizowane wyrównanie, płynny ruch obrotowy oraz zminimalizowane zużycie.

 • 4- PODAJNIK SZCZOTKOWY :

Obrotowa szczotka towarzyszy ziarnu aż do bruzdy z prędkością roboczą proporcjonalną do prędkości jazdy ciągnika. W ten sposób są wytłumiane odbicia i wibracje.

SMART ACCESS

Uwolnijcie się od ograniczeń stawianych różnorodność wysiewanych upraw.

ASG

FERTISMART & MICROSMART

Uwolnijcie się od ograniczeń w nawożeniu dzięki FertiSmart!

MicroSmart dla rolnictwa ultraprecyzyjnego!

ASG

ValoTerra Ultimate

Klucze do sukcesu.

1- ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI

 • Najwyższa precyzja na wszystkich prędkościach roboczych dzięki największym na rynku talerzom otwierającym bruzdę i kołom kopiującym
 • Wydatek w nawożeniu podsiewaczem FertiSmart do zapewnienia wymaganej dawki nie jest już ograniczony przed prędkość roboczą
 • Innowacja SmartAccess pozwala odczuwalnie zaoszczędzić czas dzięki ułatwieniu czynności związanych z czyszczeniem
 • Dostosowanie prędkości roboczej od 0,2 do 18 km/h dzięki układowi ASG zwiększa wydajność polową
 • Wymiana tarczy na jednym rzędzie zajmuje mniej niż minutę
 • Szybkie i beznarzędziowe ustawianie podzespołów wysiewających

2- NAJWYŻSZA UNIWERSALNOŚĆ

 • Przestawienie z rynienki zsypowej na podajnik ASG w zależności od stosowanego materiału siewnego
 • Dozownik podsiewacza nawozów FertiSmart jest niewrażliwy na pofałdowania terenu i zbocza, sprawdza się w każdych warunkach siewu
 • Bardzo duży wybór nawozów kompatybilnych z dozownikiem FertiSmart (nawozy luzem, nawozy biologiczne, granulowane, itp.)
 • Dzięki dociskowi do gleby do 325 kg, siewnik ValoTerra Ultimate dostosowuje się do każdego rodzaju gleby
 • Można dostosować prędkość roboczą do wymaganych warunków (gleba, pogoda, pofałdowanie terenu…).

3- KORZYŚCI DLA ŚRODOWISKA

 • Układ lokalizacji mikrogranulatów różnymi kanałami* aplikatora MicroSmart umożliwia aplikowanie 2 różnych produktów mikrogranulowanych, precyzyjnie w dobre miejsce, możliwe są 4 kanały aplikowania
 • Zmienne dawkowanie na całej szerokości roboczej i kontrola sekcji rząd po rzędzie umożliwiają uzyskanie do 7% oszczędności na stosowanych środkach (podsiewacz FertiSmart i aplikator MicroSmart)
 • Ilość zastosowanego nawozu i środków mikrogranulowanych jest w pełni udokumentowana (dane przechowywane na MyJohnDeere.com)

Lokalizacja 2 kanałami dostępna w 2023 roku, możliwość z 4 kanałami będzie dostępna w 2024 roku.

4- KOMFORT UŻYTKOWANIA

 • Nowa aplikacja Monosem Plus umożliwia ustawienie precyzji podziału ziarna bezpośrednio ze smartfonu i wifi direct
 • Oprogramowanie siewnika ValoTerra SeedStar M (kompatybilne z ISOBUS) jest proste i intuicyjne dla zapewnienia kontroli nad operacjami siewu i całkowitego spokoju
 • Technologia siewnika ValoTerra ułatwia przygotowanie dokumentacji i zarządzanie pracami polowymi
 • Komunikacja w czasie rzeczywistym między maszyną a operatorem
 • Ustawienia odbywają się z kabiny ciągnika i są bardzo łatwe

ASG

dowiedzieć się więcej
aktualności

ValoTerra MultiSlide

Więcej informacji

Monosem Eternity

Więcej informacji

Wprowadzenie na rynek nowego siewnika ValoTerra

Więcej informacji

NOWA APLIKACJA MONOSEM PLUS

Więcej informacji

APARAT ROZDZIELAJĄCY ZIARNO VALOTERRA

Więcej informacji

FertiSmart & MicroSmart

Więcej informacji

SmartAccess

Więcej informacji